Kursbild

ADR 1.3 - 980 NOK

Kurslengde: ca 2.5 timer inkl. kontrollspørsmål.

Målgruppe: Opplæring i ADR 1.3 er obligatorisk for alle personer som inngår i en transportkjede som omfatter farlig gods. Alt fra emballasjehåndtering, merking/etikettering til sjåfører, lagerpersonale, lasting/lossing og dokumentskriving. Kurset anbefales også til arbeidsledere, verneombud, ledelse og innkjøpere av farlig gods-relatert materiale.
Formål: Hovedformålet er å øke kunnskap og forebygge ulykker.

Ta kurset nå


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more